3970 vysadených stromčekov
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Viac info
  • Kvalita vždy na prvom mieste

    Kvalita vždy na prvom mieste

    Striekaná pena Icynene má nepochybne bezkonkurenčné vlastnosti. Zásadnou podmienkou pre to, aby ste si mohli v príjemnom prostredí domova užívať všetky prednosti striekanej izolácie je jej bezchybná aplikácia. Icynene preto vyžaduje, aby bola každá realizácia pod dohľadom certifikovaného izolatéra.

    Tento týždeň sa konalo ďalšie kolo certifikačných skúšok. Gratulujeme všetkým, ktorí boli schopní zložiť náročnú skúšku zahrňujúcu teoretické znalosti aj praktické zručnosti.

    Neváhajte na Vašej stavbe vyžadovať preukázanie sa preukazom izolatéra striekanej penovej izolácie.