51340 vysadených stromčekov
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Viac info

V ICYNENE sme presvedčení, že ekologické aktivity by mali byť prirodzenou súčasťou nášho myslenia. Rozhodne má zmysel uvažovať ekologicky aj pri výrobe striekaných penových izolácii, preto ich vyrábame energeticky úsporné, s nulovým vplyvom na ozónovú vrstvu. Všetky naše tvrdé peny sú vyrábané z 3000 rozdrvených plastových fliaš, nevylučujú žiadne prchavé organické zlúčeniny a pre nás je zadosťučinením, keď nám klienti ďakujú nielen za to, AKO robíme svoju prácu, ale tiež za to, ČO im striekame na steny a do podkroví.

Aby sme ešte viac podporili náš ekosystém, rozhodli sme sa aj pre eko aktivity. Našim zámerom je ešte viac podporiť prírodu, ktorá je znečisťovaná, no ktorá sa sama občas ozve o slovo nečakaným spôsobom.

V roku 2004 sa veľhorami Tatry v strednej Európe prehnala veterná kalamita, z ktorej sa tamojšie lesy spamätávajú dodnes. Ohrozené boli dokonca aj ľudské životy, pretože vietor vtedy dosahoval na viacerých miestach rýchlosť viac než 200 km/h. Bilancia bola nečakane smutná. Kalamita postihla mimoriadne veľké územie, dlhé vyše 30 kilometrov, s celkovou výmerou vyše 12 000 hektárov lesa, čo predstavuje dva a pol až tri milióny kubíkov.

Po vyše siedmich rokoch od tohto prírodného nešťastia sa Tatry postupne spamätávajú. Necelá tretina zdevastovaného územia je už obnovená, preto chceme aj v ICYNENE prispieť k tomu, aby oživenie tatranského územia napredovalo ďalej. Aktívne sa chceme spolupodieľať na výsadbe tamojších stromov a to tak, že na tieto aktivity vyčleníme časť zo zisku z predaja ekologických striekaných penových izolácií. Za akýkoľvek predaný sud ICYNENE vysadíme v Tatrách 5 nových stromčekov.

Je to možno malý krok pre Tatry, no veľká výzva pre nás. Napĺňa nás príjemným pocitom spokojnosti, keď vieme, že môžeme pomôcť a prispieť k tomu, aby si krásu tatranských lesov v srdci strednej Európe mohli užívať aj ďalšie generácie. Byť EKO nás v ICYNENE baví. 😊