3970 vysadených stromčekov
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Viac info
  • Naďalej inovujeme, lebo na kvalite pre Vás nám záleží.

    Naďalej inovujeme, lebo na kvalite pre Vás nám záleží.

    Kvalita aplikácie je alfou a omegou pri poskytovaní všetkých benefitov našich produktov. Tento týždeň sa konal v našom pražskom školiacom centre vzdelávací cyklus pre partnerov. Pravidelnými školeniami zaisťujeme to, aby sa vám, našim zákazníkom, dostalo vždy špičkových služieb. S novo získanými znalosťami sa naši partneri rozišli späť do svojich regiónov, kde tieto poznatky s nadšením uplatnia pri realizácii vášho zateplenia.