51340 vysadených stromčekov
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Viac info

Icynene ponúka tri výrobky strikanej penovej izolácie: dva prvé (Lite i Lite+) sú pružné, prepúšťajú vodnú paru, sú vzduchotesné a majú nízku hustotu (7 - 11 kg/m3). Tretí výrobok (Forte) je tuhý materiál s uzatvorenou bunkovou štruktúrou a strednou hustotou (38 kg/m3).

Jednotlivé materiály majú rôzne parametre tepelnej izolácie a tiež odlišné fyzikálne vlastnosti, ktoré umožňujú ich prispôsobenie plánovanému použitiu.

Naši autorizovaní dodávatelia odporučia izolačné riešenie najlepšie prispôsobené vášmu projektu:

OTVORENÁ A ZATVORENÁ BUNKOVÁ ŠTRUKTÚRA

Hlavné rozdiely medzi výrobkami s otvorenou a s uzatvorenou bunkovou štruktúrou:

OTVORENÁ BUNKOVÁ ŠTRUKTÚRA, PRUŽNOSŤ A MALÁ HUSTOTA:

Open-cell-H2Foam-Lite-300x234

 • Striekaná izolácia, vzduchotesná ochrana.
 • Bez plynov poškodzujúcich ozónovú vrstvu, bez zápachu, tepelná odolnosť sa s plynutím času nezhoršuje.
 • Tepelná izolácia, ktorá nezosadá a nevsakuje vodu.
 • Paropriepustnosť (otvorená bunková štruktúra).
 • Prispôsobí sa pohybom vyvolávaným zmenami teploty alebo vetrom.
 • Obmedzuje rozvoj plesní.
 • Lambda = 0.038 alebo 0.036.
 • Nadúvadlo 100% na vodnej báze.
 • Vhodná na použitie vo vnútri budov (všeobecne bez parotesnej vrstvy) alebo vonku (s ochranou pred dažďom).

 

UZATVORENÁ BUNKOVÁ ŠTRUKTÚRA, TUHOSŤ:

 • Striekaná izolácia, vzduchotesná ochrana, odolnosť voči penetrácii vlhkosti.
 • Bez nadúvacích plynov, bez zápachu, tepelná odolnosť sa s plynutím času nezhoršuje.
 • Nízka priepustnosť vodnej pary.
 • Tuhosť posilňujúca štruktúru.
 • Obmedzuje rozvoj plesní.
 • Mení smer prietoku vody.
 • Nadúvadlo 100% na vodnej báze.
 • Jediný výrobok vo svojej kategórii bez plynov nebezpečných pre ozónovú vrstvu.
 • Vhodná na vnútorné a vonkajšie použitie.

 

HLAVNÉ VÝHODY OTVORENEJ BUNKOVEJ ŠTRUKTÚRY:

 • closed-cell-300x229Priedušný materiál, veľmi ľahký a pružný, s vysokou priľnavosťou: zaisťuje vzduchotesnosť pri bežných pohyboch / posunoch konštrukcie počas prevádzky budovy.
 • Paropriepustnosť umožňuje obojsmerné schnutie (von a dovnútra) konštrukcie (μ = 3.3 alebo 4.3, v závislosti na výrobku).
 • V prípade použitia pod strechou a pretekania vody izolácia nechá vodu stiecť, namiesto toho aby ju horizontálne absorbovala a zastavila. Vďaka tomu sa dá ľahko lokalizovať únik.
 • Pružná štruktúra otvorených buniek zaisťuje omnoho väčšiu zvukovú pohltivosť pri stredných frekvenciách (nad 400 Hz) než v prípade uzatvorených bunkových štruktúr
 • Použitie vodného nadúvadla, namiesto syntetického, umožňuje zmierniť dopady na životné prostredie.
 • Menšie náklady pri rovnakom objeme: jedna sada výrobku umožňuje získať až 40 m3 peny!

 

HLAVNÉ VÝHODY UZATVORENEJ BUNKOVEJ ŠTRUKTÚRY:

 • Vyššia tepelná odolnosť. Materiál odolný na obmedzené priestory alebo na izolovanie tenkých stien.
 • Uzatvorená, tuhá štruktúra môže zvýšiť pevnosť stien.
 • Materiál vhodný tiež na vonkajšie a podzemné použitie, pretože je vodotesný.
 • Nízka priepustnosť vodnej pary.
 • Pevnosť v tlaku.
 • Vo svojej kategórii výnimočný produkt, pretože neobsahuje plyny nebezpečné pre ozónovú vrstvu, ktoré tiež vytvárajú nepríjemný zápach.

 

Polyuretánová pena

Polyuretánová pena je syntetický materiál získaný chemickým spojením dvoch zložiek: izokyanátu (alebo MDI) plniaceho rolu tvrdidla a katalyzátora tvoreného zmesou polyalkoholov s prísadami, ktorej sa vraví tiež živica. Získaná pena má bunkovú štruktúru, vo vnútri ktorej sa nachádzajú plyny s nízkou tepelnou vodivosťou. V prípade výrobkov Icynene je to vzduch. Polyuretánová pena sa široko využíva v automobilovom priemysle (sedačky, prístrojové dosky, antivibračné tlmenie), pri výrobe nábytku (kreslá, sedačky, matrace) a ako izolačný materiál v konštrukciách všetkého druhu. Vyskytuje sa veľmi mnoho druhov polyuretánovej peny.

Izolačná pena používaná v stavebníctve má mnoho výhod:

 • Izoluje vďaka zmenšeniu tepelných mostov.
 • Skvelé parametre v oblasti tepelnej vodivosti.
 • Zaisťuje vysokú odolnosť voči vlhkosti.
 • Chráni pred plesňou, vonkajšími nečistotami, infiltráciou prachu rastlín a pred niektorými škodlivými látkami, ako je radón.

Pena, vytváraná a používaná na mieste, vyplní dokonca aj tie najhoršie dostupné miesta, čo je obrovská výhoda v porovnaní s inými izolačnými materiálmi, ktoré sa produkujú v továrňach a často majú podobu dosiek alebo rolí.

ICYNENE je svetový líder vo výrobe izolačných pien so skvelými tepelnými vlastnosťami, pôsobiaci v cca 30 krajinách, v ktorých funguje jeho sieť viac než 600 dodávateľov. Tuhá polyuretánová pena ICYNENE má ako jediná vo svojej kategórii otvorenú alebo uzatvorenú bunkovú štruktúru vyplnenú výhradne vzduchom a nie inými plynmi, ktoré sú škodlivé pre ľudské zdravie a ozónovú vrstvu.

Na rozdiel od minerálnej vlny, sklenej vlny, izolácie z vlákien alebo z celulózy otvorená alebo uzatvorená bunková štruktúra neprepúšťa vzduch, nezastavuje vodu a nezosadá.

Vďaka svojim tepelným, akustickým a vzduchotesným vlastnostiam je pena ICYNENE jeden z najlepších izolačných materiálov na svete. Na stavbe sa ukladá v podobe súvislej vrstvy, bez prerušenia, čo je výhoda neporovnateľná s inými izolačnými technikami. Výrobky striekane peny Icynene plnia dokonale nielen rolu izolácie. Majú tiež dlhú trvanlivosť (záruka 25 rokov) a ich životnosť je dlhšia než v prípade iných izolačných materiálov, ktoré s postupom času zosadajú, naberajú vodu alebo postupne uvoľňujú plyny, ktoré škodia ozónovej vrstve, čo výrazne znižuje ich tepelné parametre.