51340 vysadených stromčekov
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Viac info

h2foam-lite-plusIcynene na trh zavádza najnovšie inovácie zo sortimentu kanadských, ekologických izolačných výrobkov zhotovených z pružnej expanznej peny, teda H2Foam LITE PLUS. Ide o výrobok ponúkajúci skvelú tepelnú odolnosť, vysokú priľnavosť a výnimočnú výkonnosť. H2Foam LITE PLUS to je jednoducho zdravý, najvýkonnejší izolačný materiál s otvorenou bunkovou štruktúrou na svete.

H2Foam LITE PLUS obsahuje len vzduch (bez expanzných plynov, HFC, LZO a formaldehydu) a umožňuje dosiahnuť parametre presahujúce prísne predpisy z oblasti tepelnej ochrany stien a striech.
H2Foam LITE PLUS to je záruka investície do najlepšieho riešenia, ktoré ponúka zdravú izoláciu a vzduchotesnosť, ktoré sú dosiahnuté s pomocou know-how svetového, kanadského lídra trhu Icynene. H2Foam to je úspora energií (až 50%) a dlhodobo tiež ochrana zdravia a stálosť konštrukcie. H2Foam LITE PLUS je ideálna izolácia pre pasívne domy a verejné budovy.
H2Foam LITE & LITE PLUS sú priedušné materiály, ktoré umožňujú prenikanie vlhkosti, ale zároveň blokujú prúdenie vzduchu. Ide o ideálnu kombináciu chrániacu steny a strechy pred hnilobou a degradáciou. Na rozdiel od tuhých pien tieto materiály zostávajú pružné, nevstrebávajú vlhkosť a neobsahujú škodlivé plyny.
H2Foam LITE PLUS je výrobok označený symbolom CE, podrobený skúškam novej techniky (fr. ETN) prevedenými Alpes Contrôle. Záruka výrobcu činí 25 rokov a je dlhšia než v prípade tradičných izolačných materiálov.
Na rozdiel od izolácií z vlákien a vločiek Icynene neprepúšťa vzduch, nezosadá a nevstrebáva vlhkosť. Všeobecne sa v kombinácii s Icynene nevyžaduje používanie drahej paroizolačnej vrstvy, nevyhnutnej v prípade tradičných izolačných materiálov, čo preukazujú skúšky WUFI® prevedené Fraunhofer Institute.

 • Otvorená bunková štruktúra, ľahkosť (12 kg/m3)
 • 100% nadúvaná vodou
 • Lepší súčiniteľ tepelnej vodivosti a vzduchotesnosti (ʎ = 0.0355)
 • Horľavosť spĺňajúca protipožiarne nároky pre verejné budovy (trieda E)
 • Bez akéhokoľvek zápachu
 • Skvelá priľnavosť k väčšine materiálov a optimalizované obmedzenie tepelných mostov
 • Nevstrebáva vodu
 • Môže byť použitá pri veľmi nízkych teplotách
 • Ľahké a rýchle ukladanie
 • 25ročná záruka
 • Bez HCFC, HFA, CFC, LZO a formaldehydu
 • Certifikát ISO 16000-9