B3 I

B3 I

VARIANT I – KROKVOVÝ ZÁVES + CD + 12,5 RF (PAROBRZDA NALEPENÁ NA CD PODLEPENÁ BITÚMENOVOU PÁSKOU)

Zavřít