Požiarna odolnosť?

V rámci klasifikácie triedy reakcie na oheň spadá izolácia ICYNENE® do triedy E, s protipožiarnym nástrekom spĺňa požiadavky na triedu C, respektíve B.

V tomto ohľade je opäť nutné pristupovať k posúdeniu celej konštrukcie a požiadavkám vyplývajúcim z PBR (požiarno-bezpečnostné riešenie).

Disponujeme posúdenými konštrukčnými riešeniami pre strechu a obvodový plášť vykazujúcimi odolnosť 15 – 90 minút. Technické informácie nájdete v knižnici pre architektov.

Zavřít