3970 vysadených stromčekov
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Viac info
  • Zdieľanie informácií je základom úspechu

    Zdieľanie informácií je základom úspechu

    K dosiahnutiu pohodlného a ekonomicky ideálneho bývania neprispieva len dokonalá aplikácia našej izolácie, ale aj celková súhra všetkých, ktorí sa na Vašej stavbe podieľajú pred a po izolatérskych prácach. Preto náš partner KP Izol tento týždeň usporiadal pravidelné stretnutie remeselníkov.

    Toto školenie má za cieľ nielen informovať o novinkách, ale aj eliminovať problémy, ktoré môžu spôsobovať nesprávne postupy, predchádzajúce či po prevedení izolácie. Pravidelné komplexné vzdelávanie, pri ktorom čerpáme z poznatkov získaných z praxe, ale aj z odborných seminárov, je základom trvalej spokojnosti našich zákazníkov.

    Živá diskusia o metódach použitia dostupných materiálov, výhodách a nevýhodách inovatívnych i tradičných postupov, vedie k ideálnemu riešeniu pre všetky realizované zákazky. Už sa tešíme na ďalšie kolo zdieľania skúseností naprieč odbormi a krajmi.